Vyhledávání 

Aportování - schopnost psa přinášet předměty

13.04.2008 10:57
Aportování je schopnost psa přinášet předměty.
Webfetti.com
 Hlavní během nácviku a učení je zaujmout psa předmětem, který musí přinést. Cvičitel se obyčejně snaží různými způsoby předmět „oživit“, např. strká do něj nohou, přehazuje ho z ruky do ruky nebo vyhazuje do výšky. Může také předmět uvázat na provázek, aby psa upoutal a hrát si s ním jako s kočkou. Jestliže pes projeví o předmět zájem, snaží se cvičitel dosáhnout toho, aby předmět uchopil do tlamy a pokračuje ve hře. Když pes předmět uchopí, povzbuzuje ho pán povely „dobře“, „aport“, nebo „dobře, drž“. Zde se mění charakter hry a pán se přetahuje se psem o věc. Hlavním cílem tohoto cvičení je naučit psa sebrat předmět ze země a podržet v tlamě. Je důležité provádět toto cvičení takovým způsobem, aby pes neztratil o předmět zájem a pokud ztratil, je třeba udělat přestávku (a to několik hodin až dní), která je nezbytná pro odpočinek psa a pro obnovení zájmu o předmět. Cvičitel postupně prodlužuje dobu, po kterou pes drží předmět v tlamě. Takto se také učí chodit vedle cvičitele, to už je ale další etapa výcviku. Jakmile se pes naučil držet předmět, lze již ihned přejít k výcviku jeho přinesení. Cvičitel hodí předmět a spolu se psem k němu běží. Když pes předmět uchopí do tlamy, zazní příkaz „dobře, drž“ a cvičitel odbíhá. Pes běží za ním, dělá několik kroků, a tehdy zazní povel „pusť“. Pokud si pes nechá předmět odebrat z tlamy, odmění ho cvičitel pamlskem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby pamlsek dostal pes až tehdy, když mu cvičitel odebere předmět z tlamy. Pokud pes uvidí pamlsek před povelem, jednoduše předmět vyplivne – pochoutka pro něj totiž může být mnohem silnějším podnětem. V další etapě, pokud pes předmět neodevzdává pánovi, se doporučuje jednou rukou držet předmět, který pes nechce vydat, a druhou rukou zároveň vytahovat pamlsek, tím upoutat pozornost svého psa a pronést povel „pusť“. Jakmile pes předmět pustí, cvičitel mu dá pamlsek, který mu ukázal. Postupně je nutno zvětšovat vzdálenost, po kterou pes předmět nese a také přestat doprovázet psa, když běží za předmětem.