Vyhledávání 

Vyrážky, zánět kůže

19.02.2008 11:14

 

 

Příznaky

Rozmanité změny na kůži, zrudnutí, ztráta srsti, pupenečky, stroupky, puchýřky, zbytnění kůže vrásčitost, olupovaní nebo mokvání

Příčina

Zanedbání péče, nečistota, vnější parazité.

První pomoc

Vyčesání, vykoupání s použitím antiparazitárního roztoku, desinfekce ustájení.

Poznámka

Opakovat dle potřeby