Vyhledávání 

Základní pravidla výchovy

13.04.2008 10:54

Výchova tohoto psíka není náročná, protože krysařík má pro výchovu dobré přirozené předpoklady - je inteligentní, vnímavý a bystrý, ale stejně jako u každého jiného psa by měla být důsledná. Musí se však vychovávat mírně a srozumitelně, nejsou vhodné žádné tvrdé tresty. Zásadně by se do výchovy nemělo plést mnoho osob najednou. V rodině by se této úlohy měl ujmout ten kdo má největší trpělivost a je důsledný. Ostatní členové rodiny by se měli shodnout na stejných výchovných postupech a povelech. Výchova je nutná i v případě, že chováme psa pouze pro radost. Nevychovaný pes je utrpením jak pro svého majitele, tak pro své okolí a v neposlední řadě je nejistý sám sebou. Pes je uzpůsoben pro život ve smečce a domestikovaný pes spatřuje ve své lidské rodině svoji smečku. Vůdce smečky nařizuje, odměňuje ale také trestá.

Základní pravidla výchovy

  • Vychovávejte svého psa hrou, bude se učit snadněji
  • Buďte důslední
  • Neuposlechne-li pes, následuje trest, poslechne-li musí následovat bouřlivá odměna.
  • Trest i odměna musí následovat těsně po činu. Po delší době ztrácí účinnost, poněvadž pes si s trestem spojí vždy jenom to, co dělá právě v tom okamžiku.
  • Nikdy netrestejte psa bitím / pak byste psa nevychovávali, ale týrali/. Ostré slovo se málokdy mine účinkem. Pokud nestačí lehce plácněte psa novinami popř. plácačkou na mouchy.
  • Měňte tón svého hlasu podle toho , chválíte -li nebo káráte.
  • Vykoná-li pes dobře, co po něm žádáte, pochvalte ho něžnými slůvky a pohlazením. Úspěšné učení podpoří i malé psí pochoutky.
  • S výchovou k čistotnosti začínáme již v prvních týdnech života
  • S ostatním cvičením je účelné začít, když jsou štěněti 3 měsíce. Nejučenlivější jsou psi mezi 4.a 6. měsícem.